lap tetejére
Tartalomhoz ugrás
Felhőkép
A VIDEÓKÉRT KATTINTÁS !

Köszönetnyilvánítás

Pihenése legyen csendes, emléke áldott
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, munkatársaknak, akik drága szerettünk Schmidtchen Mária (szül.: Bor Mária) temetésén megjelentek.
A mai napon átadásra került a Posta Hivatal új helysége Csőszön.
2019. július 22.-én 10 órakor

 
Földesi Gábor polgármester történelmi pillanatnak nevezte a megnyitást az új helyen, hiszen sok éve várnak arra, hogy a - régi, romos – épület helyett, modernebb, barátságosabb Posta legyen Csőszön.

 
A mai örömteli megnyitót viszont egyeztetések sokasága és nem kis erőfeszítések előzték meg.
Köszönetét fejezte ki a Magyar Posta vezetőinek és az Önkormányzat dolgozóinak az eredményes, sikeres együttműködést. Megköszönte Fekete Klára hivatalvezetőnek és Hajnalné Bárány Hajnalka postai dolgozó munkáját és a türelmét, hogy a régi helységben és az átszervezés ideje alatt is kitartottak és megfelelően végezték a munkájukat.
Továbbá kiemelte a hivatalvezető szerepét, aki nem csak postai szolgáltatásokat nyújt a falu idős polgárainak, hanem szükség esetén, tanácsokkal segíti ügyes-bajos dolgaikat is. Tudomásul kell vennünk, hogy Csőszön is van egy idősödő korosztály, akiknek problémás mindenért Székesfehérvárra, vagy a szomszédos falvakba utazni.
A helyi igényeket figyelembe véve döntött úgy a képviselő-testület, hogy az átalakítás költségét, közel 4 millió forintot, biztosította a költségvetésből. A polgármester rendkívül hálás a képviselőknek a támogatásért. Így az ügyfeleknek és a postai dolgozóknak is komfortosabb körülményeket tud az új posta helyisége biztosítani.

 
A postai munkatársaknak jó egészséget és jó munkát, a fenntartható jövő érdekében sok ügyfelet kívánt. A polgármester hangsúlyozta: nagyon örül, hogy – bár nem volt egyszerű - végül sikerült megoldani ezt a problémát.

 
Tehát hivatalosan 2019. július 22.-én 10 órakor az új helyen megnyitott a Csőszi Posta Hivatal. Földesi Gábor polgármester átadta Fekete Klára hivatalvezetőnek az új helység kulcsait.


Szalai Gyuláné Margit néni
gyémánt diplomás tanárnőnk ünnepsége.

 Köszöntőt mondott Földesi Gábor polgármester,Kovács Gáborné  igazgatónő.Bor Krisztián 3.osztályos tanuló verset szavalt. Végül, de  nem utolsó sorban egykori tanítványai egy dallal és egy-egy szál  virággal köszöntötték volt osztályfőnöküket.
"Marika néni levele"


FONTOS VÁLTOZÁS AZ ORVOSI RENDELÉSSEL KAPCSOLATBAN ❗️


"Marika néni levele"


Ünnepeltünk a CSŐSZI Kultúrházban

 
„Ünnepelni tudni kell! Ha nem megy, akkor meg kell tanulnunk, kicsiknek és nagyoknak, fiatalnak és idősnek egyaránt.” Elgondolkodtatott ez a két mondat, mikor olvastam. A tavalyi október 23.-ra gondoltam először: a korhű felvonulásra, öltözékekre, még a teherkocsi is abból az időből való volt. Iskolánk Pedagógusainak és Tanulóinak ünnepi műsorára. Amit Jónás Attila megálmodott, és a történelmet ismerő segítségekkel együtt színpadra vitt-az feledhetetlen! Egy család tragédiáján keresztül mutatta be 56’ szörnyű, keserű napjait. E színpadi mű bemutatására sok-sok próbára volt szükség. A szereplők mindent megtettek: a legidősebbektől a legfiatalabbakig, idejüket, erejüket odaszánva. Nagymama Unokájával, Édesapa a Fiával, Férj és Feleség, Középkorúak és az Ifjúság és a lelkész. -együtt, egy egészet alkotott. Szép példa volt ez a korosztályok összefogásának, és a Közösség erejének! Nekünk nézőknek csak egyetlen dolgunk maradt: lélegzetet-visszafojtva csodálni az előadást-és a gratuláció minden egyes szereplőnek!

Márc 15-én az 1848.-as forradalom 171. évfordulójára szólt a meghívás.
 Nemzeti ünnepünk alkalmából óvodásaink megörvendeztettek bennünket /a tőlük megszokott módon/. A nagyok „Szalagos kreatív tánca”, és az ünnephez köthető versösszeállítása, -a kicsik „Kendős tánca” és a tavaszi verscsokor mindig nagy sikert arat, és vastapsot érdemelt.

Iskolánk tanulóinak műsora is ámulatba ejtett.
A színpadi előadás sikere köszönhető minden egyes gyermek precíz, pontos munkájának, a jó koreográfiának. A 14 Gyermek felkészülten, lelkesen énekelte a „Kossuth nótát”, Kárpátiából a „Huszár” című éneket a „Toborzót” Mészáros János Elekkel, és a „Magyar vagyok” Kiss Kata előadásában. Mindezekből érzékelhettük azt, hogy Óvodánk, Iskolánk Pedagógusainak munkáján ÁLDÁS van!

Fiatal Asszonyaink, Lányaink, és az egyetlen fiatal Fiunk „Karikázó” és „Moldvai táncokkal” szórakoztattak bennünket. Egyedül kiállni a színpadra, és bemutatni egy férfitáncot-bizony nem könnyű-de a mi Ferink örömmel, lelkesedéssel, és a tánc iránti szeretettel ezt tette!

Kedves Táncosaink! Ez a kitartás és a tánc szeretete maradjon veletek ezután is! Csak abba ne hagyjátok!! És köszönet a tanító Mesternek!
 
Polgármester Úr ünnepi beszédének végén Jókai Mórt idézte:
 „Míg magyar él, míg szabad ember él egy honban, kegyelettel fognak visszagondolni ez évre, annak történelmére s történetalkotó alakjaira”

 „Ünnepelni tudni kell”… -így kezdtem ezt az írást.
 
Mi CSŐSZIEK ezt már megtanultuk!! A közösség ereje megmutatkozott a közös cél, az egy akarat, és a generációk összefogásában.
 
Kultúrházunkon kívül-belül nagyon meglátszik az idő múlása. /Több mint 6 évtized! / Minden lépésnél a lábunk elé kell nézni, vigyázni, hogy a gidres-gödrös padlón el ne essünk. A nézőtér állapota felújításért kiált!
 
De- ami azon a színpadon történik az elmúlt ünnepek alkalmából – sz örömet szerző előadások: mindenért kárpótólnak bennünket!
 
Nem csüggedünk! Bizakodjunk és reménykedjünk, hogy legközelebb már a megújult, megszépült Kultúrházunkban ünnepelhetünk!!!

Együtt- és még többen!! Úgy legyen!!!

 
„Öltözzön a lelked időnként az öröm ragyogó ünnepi ruhájába!
 
Könnyüljön néha a terhed, és lépteid szárnyaljanak, mintha csak táncolnál!
 
Szálljon fel olykor egy dal a szíved mélyéről, hogy köszöntsd az életet, ahogy reggelente a feketerigó"
 
( A.S.NAEGELI )

 
Tisztelettel és szeretettel:        Fodor Lászlóné
 
                                                /Marika néni/


2019. MÁRCIUS 15.
ÜNNEPSÉG ÉS KOSZORÚZÁSTisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ünneplők!

„A múlt a jövendőnek tükre.”  Hangzott el Kossuth Lajostól azokon a napokon melyek minden évben újra születnek szívünkben. Ha kérdést intéznénk itt vagy a világ bármely részén, hogy melyik a magyarság legnagyobb nemzeti ünnepe, nagy többségük gondolkodás nélkül fogja rávágni: március 15-e.
 
Szép dolog ez! Ezt az ünnepet tehát minden magyar, minden rendszer, a legkülönbözőbb gondolkodású emberek vallják magukénak. Hazánk történelmének egyik legdicsőbb, szívünkhöz talán legközelebb álló korszaka.
 
Az 1848–49-es hősöknek a nevét csak töredékében olvashatjuk a könyvekben. Azt azonban tudnunk kell, hogy a szabadságot nem egy arctalan tömeg vívta ki. A szabadságot az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró egyének teremtették meg. A polgári forradalom lehetőségét az emberek összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta, hogy tudták: nagy dolgokra képesek, ha összefognak.
 
Ők tetteikkel bebizonyították, hogy bár „egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen”.
 
A nemzet összetartásának tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk.
 
A márciusi ifjak, Petőfiék, Kossuthék és Batthyányék példája minket is kötelez: minden tehetségünket, akaratunkat és legjobb tudásunkat a közösség érdekében az alkotásra, a jobbításra kell fordítanunk.
 
Ha erősen él bennünk egy szebb, szabadabb jövő reménye, és képesek vagyunk együtt, egymásra támaszkodva nekirugaszkodni a megvalósításnak, méltók lehetünk, méltók leszünk 1848 örökségéhez.
 
 
Ebben segít minket minden évben, újra meg újra a megemlékezés a szabadságharcra, március 15-re és annak hőseire.
 
Ez ad értelmet az ünnepségeknek, a koszorúzásoknak, a közös és békés elmélkedésnek.
 
 
Megjósolta ezt már két nappal a forradalom kitörése után Jókai Mór, aki a következőket mondta:
„Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, kegyelettel fognak visszagondolni ez évre, annak történelmére s történetalkotó alakjaira”

 
Úgy legyen, és így maradjon a jövőben is! – válaszolhatjuk 171 év elteltével mi Csősziek is Jókainak.
 

Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

Köszönöm a figyelmet!    Földesi Gábor
      polgármester


2019. február 15 . FARSANG az ISKOLÁNKBAN.

Felhívás !
Csősz Község könyvtár-bővítést tervez az idén.🙂📚📕📖📗
E-mail üzenetben várjuk kicsik és nagyok ötleteit cím és szerző megjelölésével.😉
" Milyen a jó könyv....? "


     - Csősz Község Honlapja 2019.-                                                                                -  Adatkezelési tájékoztó -                                                                             -Csőszi Média Központ- by hujberferi
  
 
 
 
 
Vissza a tartalomhoz