lap tetejére
Tartalomhoz ugrás
Felhőkép
A VIDEÓKÉRT KATTINTÁS !
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FONTOS !


FONTOS VÁLTOZÁS AZ ORVOSI RENDELÉSSEL KAPCSOLATBAN ❗️


FONTOS !Tisztelt Olvasó!
 
 
November első napjaiban elhunyt Szeretteink, Hozzátartozóink, Barátaink sírjánál álltunk meg a temetőinkben.
 
Itt megjelenő búcsúztatóm Csősz első Polgármester asszony temetésés hangzott el 2019. július 05-én. Szeretetem és tiszteletem jeléül!
 
 
IN MEMORIAM
 
SCHMITCHEN MÁRIA
 (szül.: BOR MÁRIA 1951-2019)
 
 
A szeretetről így ír Mária Sándor:
„A szeretet nem idill, nem szemforgató boldogság.
 A szeretet kötés életre halálra
 a szeretet szolgálat
 A szeretet annyi, mindent elveszteni és mindent megnyerni egyszerre”

 
SZERETETT MARI!
Nem tudok elbúcsúzni Tőled. Ez a néhány gondolat, amit szeretnék elmondani-ISTEN a tudója egyedül-hogy szívből jövő! Csak annyit mondok el, amit Ő ma rám bízott. Osztálytársak voltunk itt az általános iskolában, és egy középiskolát választottak továbbtanulásra is. Az általános iskolai 32 osztálytársakból 16-an élünk még. Az 50 évestalálkozót még Veled és Zsuzsával együtt hármasban szerveztük. Jövőre lenne 55 éves. A 8.os osztályteremben jó volt együtt emlékezni a Tanító nénikkel a sok közös élményre, a diák-évekre, a szép ifjúságunkra, fiatal lánykorunkra!
 
12 évig a falu első Polgármester-asszonya voltál. Megválasztottunk, Te pedig vállaltad a megbízást. Nem volt könnyű helyzeted nőként és felelős vezetőként sem, de tele voltál jó indulattal és segítő szándékkal végezted a munkádat. Nem is munka volt az számodra, hanem szent hivatás! Munkaidőd nem ért véget a hivatalban, mert a szülői házban, és később saját otthonodban hétköznapokon, vagy hétvégén a legváratlanabb időpontban is felkerestek emberek ügyes-bajos dolgaikkal- és Te mindig kész voltál segíteni. Jöhetett a kérés akár Székesfehérvárról, Budapestről, vagy az ország bármely részéről- mindig rendelkezésre álltál. Vezetésed alatt megváltozott a falu képe, komfortossá vált az életünk. Elsőként épült meg a gázvezeték rendszer, megvalósult az intézményes szemétszállítás. Megtelt az óvodánk, B osztállyal működött az általános iskola. Pedagógusaink tették a dolgukat- mindenki! -aki szívügyének tekintette a felnövekvő generáció tanítását, nevelését.
 
Mindig is jó kapcsolatod volt a történelmi egyházaink vezetőivel és tagjaival, és ahogyan megengedte a pénzügyi helyzet, anyagi támogatást is kapott a katolikus és a református egyház. A táci Polgármester úrral az ország másik részéről hoztál egy nagyszerű Orvos-házaspárt, akik mind a mai napig végzik áldott, gyógyító munkájukat. Minden jószándékod ellenére akkor is voltak gáncsoskodó, rosszindulatú emberek. Ma sincs ez másképp. De jó azt tudni: nem az övék az utolsó szó!! A nehézségekben nem voltál magadra hagyva. Melletted állt a Képviselő testület, melynek 6 évig én is tagja voltam. Egyetlen célunk a falunk fejlődése volt amit összefogással tudott a közösségünk elérni.
 
Minden munkádra és egész életedre a nemes egyszerűség, az alázat, a jóság, a tiszta lélek volt a jellemző.
 
Amikor január 31-én, a születésnapodon felköszöntöttelek -jaj! -dehogy gondoltam arra, hogy az utolsó beszélgetés lesz. Betegséged ideje alatt családod gondoskodó, féltő szeretete és a Doktornőnk gyógyító munkája mellett a mi református Közösségünk imádkozott Érted.
 
Reménység szerint a fájdalmak és a próbák között is ISTEN Gyermeke maradtál…
 
Osztálytársaid, és a Téged szerető, tisztelő emberek nevében is búcsúzom Tőled.
 
Mari! Lélekben mindig csőszi maradtál.
 
Nyugodjál békében itt az ősi földben.
 
ISTEN VELED!
 
 
„Az ÚR adta, az ÚR vette el,
 Áldott legyen az ÚR neve…”
                                                    ÁMEN                                              
(Jób könyve: 1;21)
 
 
Fodor Lászlóné (Bor Mária)
Földesi Gábor Polgármester Köszönőlevele

Bursa Hungarica pályázati kiírás

2019. október 09. Az új Egészségház avatása Csőszön

Ünnep  ez a mai nap községünk életében, mely a törvényi előírásnak megfelelően  elkészített modern, és akadálymentesített orvosi-, védőnői- rendelővel  és egy baba-mama szobával gazdagodott.

A régi rendelő sajnos  már nem felelt meg az ÁNTSZ által előírt követelményeknek, így  szükségessé vált egy új, korszerű rendelőt építeni. Ezért a  Képviselő-testület 2015-ben úgy döntött, - tekintettel arra-, hogy a  megvalósításhoz szükséges anyagi forrással az önkormányzat nem  rendelkezett, pályázati támogatást remélve gondolkodott tovább, és  2015.-ben pályázatot nyújtott be az „Településfejlesztési Operatív  Program” keretén belül az „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése”  tárgyú pályázati felhívásra – „Egészségügyi alapellátás  infrastruktúrális fejlesztése Csőszön” címmel. A 2017. év áprilisában  kaptuk az értesítést a döntésről, mely szerint a benyújtott pályázat  kedvező elbírálásban részesült.

A beruházás teljes költsége  66.100.00 Ft. A beruházás másik nagy része volt, hogy az új épület a  betegek kiszolgálásához elengedhetetlenül szükséges új várópadokkal,  bútorokkal, orvosi- és számítástechnikai eszközökkel kerül  felszerelésre, ezeket a Magyar Falu program keretein belül megnyert  pályázatból sikerül megvalósítani 3 millió forint támogatási összegből.

Az új épülettel a felnőtt a gyermekorvosi -, a védőnői szolgáltatás  korszerű felszereltségét, és modern elérhetőségét tudjuk biztosítani.  Remélem, hogy a beruházás a helyi közösség életminőségének és társadalmi  feltételeinek javítását szolgálja. Bízom abban, hogy az itt nyújtott  egészségügyi alapszolgáltatások minden ember számára, segítség és  korlátozás nélkül, biztonságosan, kényelmesen igénybe vehetőek lesznek.

Ahhoz, hogy mindezt meg tudtuk valósítani összehangolt munkára volt  szükség, mely a Képviselő-testület előrelátó, jó döntésével kezdődött.

Köszönetemet fejezem ki Varga Gábor országgyűlési képviselő Úrnak az  eredményes támogatását. Köszönöm Dr. Molnár Krisztiánnak a Megyei  Közgyűlés elnökének, hogy hathatós munkájuknak köszönhetően támogatásra  érdemesnek ítélték a pályázatunkat.  Bízom a további sikeres  együttműködésünkben, és remélem, hogy a jövőben még jó néhány köszöntőt  mondhatnak majd itt Csőszön hasonló ünnepi átadásokon.

Köszönetemet fejezem ki Deák-Vaizer Viktória nagytiszteletű asszonynak  és Bognár Károly Plébános Úrnak, hogy az új Egészségházat megszentelték.

Továbbiakban köszönöm:
A nyertes pályázat készítőinek a Sárvíz Nonprofit Kft. ügyvezetőjének,  Szolga Péternek és kollégájának, Hegedűs Viktornak a munkáját.
A  projekt menedzsment Albensis Kft. ügyvezetőjének Túriné Menczel  Andreának és munkatársának Némethné Bárdos Emesének a segítőkész  munkájukért.
Tratnyek Istvánnak a tervező munkát.
A kivitelező Aedilis Kft. ügyvezetőjének, Soltész Gábornak és kollégáinak a munkáját.

Köszönöm továbbá Dr. Kmetz Norbert jegyző úr munkáját is, aki a  beruházást összefogta és a törvényes kivitelezést koordinálta.


Az orvosi eszközök, berendezések, és bútorok beszerzőjének Illés  Imrének, is köszönöm, hogy sikerült beszerezni és leszállítani a  berendezési tárgyakat
.
Az ablakok gyártásáért és beépítéséért köszönet a Sárkány Ablak Kft. ügyvezetőjének, Sárkány Zoltánnak és kollégáinak.

Az internet hálózat kiépítési munkát Psóra Zsolt végezete, neki ezúton köszönöm a munkáját.

Bor János alpolgármester úr munkáját is köszönöm, aki a tereprendezést  irányította, valamint szeretném még megköszönni, Kovács Istvánnak,  valamint a Varga Mezőtrans Bt. ügyvezetőjének, Varga Jenőnek a munkáját  is, Ők, a törmelék elszállításában nyújtott segítséget, mindannyian  társadalmi munka keretében végezték a munkát.

Köszönet illeti  Sassé Molnár Mariannt, aki szabadidejében, - honorárium nélkül –  varázsolta nagyon hangulatossá a fali festésekkel az orvosi rendelőt,  valamint Ő is csatlakozott ahhoz a lelkes kis csapathoz, akik a  virágültetésben és a külső dekorációk elkészítésében lelkiismeretesen  dolgoztak. Köszönet ezért: Meretei Renátának, Molnár Zsófiának, Kiss  Zsanettnek, Jónásné Fülöp Mónikának, Sass Dórának, Lóránt Ferencné  Dinának, Balog Mártának és Forró Andreának.

Szintén köszönet  illeti az óvoda dolgozóit, akik a védőnői rendelőt díszítették, hogy az  oda érkező gyermekeket barátságos környezet várja.

Szeretném  megköszönni az önkormányzat dolgozóinak a munkáját, hogy a projekttel  kapcsolatos – nem éppen könnyű – adminisztrációt zavartalanul  elvégezték.
Köszönöm a közfoglalkoztatottaknak a munkáját, akik  szintén a tereprendezésben és az Egészségház takarításban nyújtottak  segítséget.

Köszönetemet fejezem ki Dr. Vörös Katalin  doktornőnek és Dr. Tordai György doktorúrnak valamint asszisztenseinek a  türelméért azért, hogy a munkálatok egész ideje alatt, a megváltozott  körülmények között a betegellátást zökkenőmentesen biztosítani tudták.

Köszönet Horváth Istvánné Márti védőnőnek, hogy türelmesen várta, az új épület átadását.
Örömmel tölt el, hogy településünkön ismét működni fog a védőnői  ellátás, védőnőnk továbbra is nap mint nap gyermekeink egészséges  fejlődéséért dolgozik majd. Az itt élő családok, várandósok, csecsemők,  kisgyermekek gondozása kiemelten fontos számára. Tevékenységünk célja a  családok egészségének megőrzése, fejlesztése a betegségek megelőzése  érdekében.

Az új rendelőt a mai napon igaz ünnepélyesen  felavattuk, viszont sajnos még egy rövid ideig még nem tudják birtokba  venni a lakók, mivel a használatba vételi eljárás még folyamatban van.  Bízunk a hatóságok gyors ügyintézésében és reméljük, hogy hamarosan  ténylegesen megnyílik a rendelő.

Addig is szeretném kérni mindenki türelmét és megértését.

Végezetül az Egészségház avatása alkalmából az itt dolgozóknak kívánom,  hogy legyen erejük harcolni az egészségügy feszítő gondjainak  megoldásáért és településünk betegeinek gyógyításáért.

Mindehhez kívánok erőt, egészséget és gyógyító munkájukhoz lelkesítő eredményeket.

Földesi Gábor
Polgármester
A mai napon átadásra került a Posta Hivatal új helysége Csőszön.
2019. július 22.-én 10 órakor

 
Földesi Gábor polgármester történelmi pillanatnak nevezte a megnyitást az új helyen, hiszen sok éve várnak arra, hogy a - régi, romos – épület helyett, modernebb, barátságosabb Posta legyen Csőszön.

 
A mai örömteli megnyitót viszont egyeztetések sokasága és nem kis erőfeszítések előzték meg.
Köszönetét fejezte ki a Magyar Posta vezetőinek és az Önkormányzat dolgozóinak az eredményes, sikeres együttműködést. Megköszönte Fekete Klára hivatalvezetőnek és Hajnalné Bárány Hajnalka postai dolgozó munkáját és a türelmét, hogy a régi helységben és az átszervezés ideje alatt is kitartottak és megfelelően végezték a munkájukat.
Továbbá kiemelte a hivatalvezető szerepét, aki nem csak postai szolgáltatásokat nyújt a falu idős polgárainak, hanem szükség esetén, tanácsokkal segíti ügyes-bajos dolgaikat is. Tudomásul kell vennünk, hogy Csőszön is van egy idősödő korosztály, akiknek problémás mindenért Székesfehérvárra, vagy a szomszédos falvakba utazni.
A helyi igényeket figyelembe véve döntött úgy a képviselő-testület, hogy az átalakítás költségét, közel 4 millió forintot, biztosította a költségvetésből. A polgármester rendkívül hálás a képviselőknek a támogatásért. Így az ügyfeleknek és a postai dolgozóknak is komfortosabb körülményeket tud az új posta helyisége biztosítani.

 
A postai munkatársaknak jó egészséget és jó munkát, a fenntartható jövő érdekében sok ügyfelet kívánt. A polgármester hangsúlyozta: nagyon örül, hogy – bár nem volt egyszerű - végül sikerült megoldani ezt a problémát.

 
Tehát hivatalosan 2019. július 22.-én 10 órakor az új helyen megnyitott a Csőszi Posta Hivatal. Földesi Gábor polgármester átadta Fekete Klára hivatalvezetőnek az új helység kulcsait.


Szalai Gyuláné Margit néni
gyémánt diplomás tanárnőnk ünnepsége.

 Köszöntőt mondott Földesi Gábor polgármester,Kovács Gáborné  igazgatónő.Bor Krisztián 3.osztályos tanuló verset szavalt. Végül, de  nem utolsó sorban egykori tanítványai egy dallal és egy-egy szál  virággal köszöntötték volt osztályfőnöküket.
"Marika néni levele"
"Marika néni levele"


Ünnepeltünk a CSŐSZI Kultúrházban

 
„Ünnepelni tudni kell! Ha nem megy, akkor meg kell tanulnunk, kicsiknek és nagyoknak, fiatalnak és idősnek egyaránt.” Elgondolkodtatott ez a két mondat, mikor olvastam. A tavalyi október 23.-ra gondoltam először: a korhű felvonulásra, öltözékekre, még a teherkocsi is abból az időből való volt. Iskolánk Pedagógusainak és Tanulóinak ünnepi műsorára. Amit Jónás Attila megálmodott, és a történelmet ismerő segítségekkel együtt színpadra vitt-az feledhetetlen! Egy család tragédiáján keresztül mutatta be 56’ szörnyű, keserű napjait. E színpadi mű bemutatására sok-sok próbára volt szükség. A szereplők mindent megtettek: a legidősebbektől a legfiatalabbakig, idejüket, erejüket odaszánva. Nagymama Unokájával, Édesapa a Fiával, Férj és Feleség, Középkorúak és az Ifjúság és a lelkész. -együtt, egy egészet alkotott. Szép példa volt ez a korosztályok összefogásának, és a Közösség erejének! Nekünk nézőknek csak egyetlen dolgunk maradt: lélegzetet-visszafojtva csodálni az előadást-és a gratuláció minden egyes szereplőnek!

Márc 15-én az 1848.-as forradalom 171. évfordulójára szólt a meghívás.
 Nemzeti ünnepünk alkalmából óvodásaink megörvendeztettek bennünket /a tőlük megszokott módon/. A nagyok „Szalagos kreatív tánca”, és az ünnephez köthető versösszeállítása, -a kicsik „Kendős tánca” és a tavaszi verscsokor mindig nagy sikert arat, és vastapsot érdemelt.

Iskolánk tanulóinak műsora is ámulatba ejtett.
A színpadi előadás sikere köszönhető minden egyes gyermek precíz, pontos munkájának, a jó koreográfiának. A 14 Gyermek felkészülten, lelkesen énekelte a „Kossuth nótát”, Kárpátiából a „Huszár” című éneket a „Toborzót” Mészáros János Elekkel, és a „Magyar vagyok” Kiss Kata előadásában. Mindezekből érzékelhettük azt, hogy Óvodánk, Iskolánk Pedagógusainak munkáján ÁLDÁS van!

Fiatal Asszonyaink, Lányaink, és az egyetlen fiatal Fiunk „Karikázó” és „Moldvai táncokkal” szórakoztattak bennünket. Egyedül kiállni a színpadra, és bemutatni egy férfitáncot-bizony nem könnyű-de a mi Ferink örömmel, lelkesedéssel, és a tánc iránti szeretettel ezt tette!

Kedves Táncosaink! Ez a kitartás és a tánc szeretete maradjon veletek ezután is! Csak abba ne hagyjátok!! És köszönet a tanító Mesternek!
 
Polgármester Úr ünnepi beszédének végén Jókai Mórt idézte:
 „Míg magyar él, míg szabad ember él egy honban, kegyelettel fognak visszagondolni ez évre, annak történelmére s történetalkotó alakjaira”

 „Ünnepelni tudni kell”… -így kezdtem ezt az írást.
 
Mi CSŐSZIEK ezt már megtanultuk!! A közösség ereje megmutatkozott a közös cél, az egy akarat, és a generációk összefogásában.
 
Kultúrházunkon kívül-belül nagyon meglátszik az idő múlása. /Több mint 6 évtized! / Minden lépésnél a lábunk elé kell nézni, vigyázni, hogy a gidres-gödrös padlón el ne essünk. A nézőtér állapota felújításért kiált!
 
De- ami azon a színpadon történik az elmúlt ünnepek alkalmából – sz örömet szerző előadások: mindenért kárpótólnak bennünket!
 
Nem csüggedünk! Bizakodjunk és reménykedjünk, hogy legközelebb már a megújult, megszépült Kultúrházunkban ünnepelhetünk!!!

Együtt- és még többen!! Úgy legyen!!!

 
„Öltözzön a lelked időnként az öröm ragyogó ünnepi ruhájába!
 
Könnyüljön néha a terhed, és lépteid szárnyaljanak, mintha csak táncolnál!
 
Szálljon fel olykor egy dal a szíved mélyéről, hogy köszöntsd az életet, ahogy reggelente a feketerigó"
 
( A.S.NAEGELI )

 
Tisztelettel és szeretettel:        Fodor Lászlóné
 
                                                /Marika néni/


2019. MÁRCIUS 15.
ÜNNEPSÉG ÉS KOSZORÚZÁSTisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ünneplők!

„A múlt a jövendőnek tükre.”  Hangzott el Kossuth Lajostól azokon a napokon melyek minden évben újra születnek szívünkben. Ha kérdést intéznénk itt vagy a világ bármely részén, hogy melyik a magyarság legnagyobb nemzeti ünnepe, nagy többségük gondolkodás nélkül fogja rávágni: március 15-e.
 
Szép dolog ez! Ezt az ünnepet tehát minden magyar, minden rendszer, a legkülönbözőbb gondolkodású emberek vallják magukénak. Hazánk történelmének egyik legdicsőbb, szívünkhöz talán legközelebb álló korszaka.
 
Az 1848–49-es hősöknek a nevét csak töredékében olvashatjuk a könyvekben. Azt azonban tudnunk kell, hogy a szabadságot nem egy arctalan tömeg vívta ki. A szabadságot az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró egyének teremtették meg. A polgári forradalom lehetőségét az emberek összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta, hogy tudták: nagy dolgokra képesek, ha összefognak.
 
Ők tetteikkel bebizonyították, hogy bár „egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen”.
 
A nemzet összetartásának tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk.
 
A márciusi ifjak, Petőfiék, Kossuthék és Batthyányék példája minket is kötelez: minden tehetségünket, akaratunkat és legjobb tudásunkat a közösség érdekében az alkotásra, a jobbításra kell fordítanunk.
 
Ha erősen él bennünk egy szebb, szabadabb jövő reménye, és képesek vagyunk együtt, egymásra támaszkodva nekirugaszkodni a megvalósításnak, méltók lehetünk, méltók leszünk 1848 örökségéhez.
 
 
Ebben segít minket minden évben, újra meg újra a megemlékezés a szabadságharcra, március 15-re és annak hőseire.
 
Ez ad értelmet az ünnepségeknek, a koszorúzásoknak, a közös és békés elmélkedésnek.
 
 
Megjósolta ezt már két nappal a forradalom kitörése után Jókai Mór, aki a következőket mondta:
„Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, kegyelettel fognak visszagondolni ez évre, annak történelmére s történetalkotó alakjaira”

 
Úgy legyen, és így maradjon a jövőben is! – válaszolhatjuk 171 év elteltével mi Csősziek is Jókainak.
 

Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

Köszönöm a figyelmet!    Földesi Gábor
      polgármester


2019. február 15 . FARSANG az ISKOLÁNKBAN.

Felhívás !
Csősz Község könyvtár-bővítést tervez az idén.🙂📚📕📖📗
E-mail üzenetben várjuk kicsik és nagyok ötleteit cím és szerző megjelölésével.😉
" Milyen a jó könyv....? "


     - Csősz Község Honlapja 2020.-                                                                                -  Adatkezelési tájékoztó -                                                                             -Csőszi Média Központ- by hujberferi
  
 
 
 
 
Vissza a tartalomhoz