lap tetejére
Tartalomhoz ugrás
Felhőkép
A VIDEÓKÉRT KATTINTÁS !
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
INNOVÁCIÓ > << Beruházások > << Állami pályázatok, beruházások

2019. október 09. Az új Egészségház avatása Csőszön

Ünnep  ez a mai nap községünk életében, mely a törvényi előírásnak megfelelően  elkészített modern, és akadálymentesített orvosi-, védőnői- rendelővel  és egy baba-mama szobával gazdagodott.

A régi rendelő sajnos  már nem felelt meg az ÁNTSZ által előírt követelményeknek, így  szükségessé vált egy új, korszerű rendelőt építeni. Ezért a  Képviselő-testület 2015-ben úgy döntött, - tekintettel arra-, hogy a  megvalósításhoz szükséges anyagi forrással az önkormányzat nem  rendelkezett, pályázati támogatást remélve gondolkodott tovább, és  2015.-ben pályázatot nyújtott be az „Településfejlesztési Operatív  Program” keretén belül az „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése”  tárgyú pályázati felhívásra – „Egészségügyi alapellátás  infrastruktúrális fejlesztése Csőszön” címmel. A 2017. év áprilisában  kaptuk az értesítést a döntésről, mely szerint a benyújtott pályázat  kedvező elbírálásban részesült.

A beruházás teljes költsége  66.100.00 Ft. A beruházás másik nagy része volt, hogy az új épület a  betegek kiszolgálásához elengedhetetlenül szükséges új várópadokkal,  bútorokkal, orvosi- és számítástechnikai eszközökkel kerül  felszerelésre, ezeket a Magyar Falu program keretein belül megnyert  pályázatból sikerül megvalósítani 3 millió forint támogatási összegből.

Az új épülettel a felnőtt a gyermekorvosi -, a védőnői szolgáltatás  korszerű felszereltségét, és modern elérhetőségét tudjuk biztosítani.  Remélem, hogy a beruházás a helyi közösség életminőségének és társadalmi  feltételeinek javítását szolgálja. Bízom abban, hogy az itt nyújtott  egészségügyi alapszolgáltatások minden ember számára, segítség és  korlátozás nélkül, biztonságosan, kényelmesen igénybe vehetőek lesznek.

Ahhoz, hogy mindezt meg tudtuk valósítani összehangolt munkára volt  szükség, mely a Képviselő-testület előrelátó, jó döntésével kezdődött.

Köszönetemet fejezem ki Varga Gábor országgyűlési képviselő Úrnak az  eredményes támogatását. Köszönöm Dr. Molnár Krisztiánnak a Megyei  Közgyűlés elnökének, hogy hathatós munkájuknak köszönhetően támogatásra  érdemesnek ítélték a pályázatunkat.  Bízom a további sikeres  együttműködésünkben, és remélem, hogy a jövőben még jó néhány köszöntőt  mondhatnak majd itt Csőszön hasonló ünnepi átadásokon.

Köszönetemet fejezem ki Deák-Vaizer Viktória nagytiszteletű asszonynak  és Bognár Károly Plébános Úrnak, hogy az új Egészségházat megszentelték.

Továbbiakban köszönöm:
A nyertes pályázat készítőinek a Sárvíz Nonprofit Kft. ügyvezetőjének,  Szolga Péternek és kollégájának, Hegedűs Viktornak a munkáját.
A  projekt menedzsment Albensis Kft. ügyvezetőjének Túriné Menczel  Andreának és munkatársának Némethné Bárdos Emesének a segítőkész  munkájukért.
Tratnyek Istvánnak a tervező munkát.
A kivitelező Aedilis Kft. ügyvezetőjének, Soltész Gábornak és kollégáinak a munkáját.

Köszönöm továbbá Dr. Kmetz Norbert jegyző úr munkáját is, aki a  beruházást összefogta és a törvényes kivitelezést koordinálta.


Az orvosi eszközök, berendezések, és bútorok beszerzőjének Illés  Imrének, is köszönöm, hogy sikerült beszerezni és leszállítani a  berendezési tárgyakat
.
Az ablakok gyártásáért és beépítéséért köszönet a Sárkány Ablak Kft. ügyvezetőjének, Sárkány Zoltánnak és kollégáinak.

Az internet hálózat kiépítési munkát Psóra Zsolt végezete, neki ezúton köszönöm a munkáját.

Bor János alpolgármester úr munkáját is köszönöm, aki a tereprendezést  irányította, valamint szeretném még megköszönni, Kovács Istvánnak,  valamint a Varga Mezőtrans Bt. ügyvezetőjének, Varga Jenőnek a munkáját  is, Ők, a törmelék elszállításában nyújtott segítséget, mindannyian  társadalmi munka keretében végezték a munkát.

Köszönet illeti  Sassé Molnár Mariannt, aki szabadidejében, - honorárium nélkül –  varázsolta nagyon hangulatossá a fali festésekkel az orvosi rendelőt,  valamint Ő is csatlakozott ahhoz a lelkes kis csapathoz, akik a  virágültetésben és a külső dekorációk elkészítésében lelkiismeretesen  dolgoztak. Köszönet ezért: Meretei Renátának, Molnár Zsófiának, Kiss  Zsanettnek, Jónásné Fülöp Mónikának, Sass Dórának, Lóránt Ferencné  Dinának, Balog Mártának és Forró Andreának.

Szintén köszönet  illeti az óvoda dolgozóit, akik a védőnői rendelőt díszítették, hogy az  oda érkező gyermekeket barátságos környezet várja.

Szeretném  megköszönni az önkormányzat dolgozóinak a munkáját, hogy a projekttel  kapcsolatos – nem éppen könnyű – adminisztrációt zavartalanul  elvégezték.
Köszönöm a közfoglalkoztatottaknak a munkáját, akik  szintén a tereprendezésben és az Egészségház takarításban nyújtottak  segítséget.

Köszönetemet fejezem ki Dr. Vörös Katalin  doktornőnek és Dr. Tordai György doktorúrnak valamint asszisztenseinek a  türelméért azért, hogy a munkálatok egész ideje alatt, a megváltozott  körülmények között a betegellátást zökkenőmentesen biztosítani tudták.

Köszönet Horváth Istvánné Márti védőnőnek, hogy türelmesen várta, az új épület átadását.
Örömmel tölt el, hogy településünkön ismét működni fog a védőnői  ellátás, védőnőnk továbbra is nap mint nap gyermekeink egészséges  fejlődéséért dolgozik majd. Az itt élő családok, várandósok, csecsemők,  kisgyermekek gondozása kiemelten fontos számára. Tevékenységünk célja a  családok egészségének megőrzése, fejlesztése a betegségek megelőzése  érdekében.

Az új rendelőt a mai napon igaz ünnepélyesen  felavattuk, viszont sajnos még egy rövid ideig még nem tudják birtokba  venni a lakók, mivel a használatba vételi eljárás még folyamatban van.  Bízunk a hatóságok gyors ügyintézésében és reméljük, hogy hamarosan  ténylegesen megnyílik a rendelő.

Addig is szeretném kérni mindenki türelmét és megértését.

Végezetül az Egészségház avatása alkalmából az itt dolgozóknak kívánom,  hogy legyen erejük harcolni az egészségügy feszítő gondjainak  megoldásáért és településünk betegeinek gyógyításáért.

Mindehhez kívánok erőt, egészséget és gyógyító munkájukhoz lelkesítő eredményeket.

Földesi Gábor
Polgármester
     - Csősz Község Honlapja 2020.-                                                                                -  Adatkezelési tájékoztó -                                                                             -Csőszi Média Központ- by hujberferi
  
 
 
 
 
Vissza a tartalomhoz