lap tetejére
Tartalomhoz ugrás
Felhőkép
A VIDEÓKÉRT KATTINTÁS !
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

EBÖSSZEÍRÁS
 


 
Csősz Község Önkormányzata a település közigazgatási területén ebösszeírást végez.
 
Munkatársaink a 2018. augusztus 13-tól augusztus 17-ig terjedő időszakban minden ingatlant felkeresnek.
 
Az ebösszeírás során az ebtartóknak kutyánként egy adatlapot kell kitölteni.
 
Távollétük esetén a postaládában hagyott adatlapot 2018. augusztus 24-ig szíveskedjenek visszajuttatni az önkormányzathoz.

 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. § értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
 
Az ebösszeírás alapján az önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
 
 
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
 
 
Felhívjuk továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
 
 
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a microchhippel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
 
 
Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
 
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot illetve elpusztulást írásban bejelenteni.
 
 
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998 (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, aki a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítette, 30.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
 


 
 
 
Csősz Község Önkormányzata
 

HIRDETMÉNY

Csősz Község
 
településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete
 
elkészítéséhez szükséges
 
partnerségi egyeztetési eljárás munkaközi tájékoztató szakaszáról
 
 
 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 16.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzatnak új településképi eszközöket kell létrehoznia: településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet.
 
A településképi arculati kézikönyv a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében készül és a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze.
 
A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség védelmére, valamint a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére vonatkozó követelményeket tartalmazhat.
 
 
 
Csősz Községi Önkormányzata a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetési eljárása munkaközi szakasza részeként jelen hirdetményt közzé teszi közterületen elhelyezett önkormányzati hirdető felületen, a www.csosz.hu honlapon közzétett hirdetmény útján,
 
továbbá
 
 
LAKOSSÁGI FÓRUMOT
 
tart, melynek időpontja:
 
2017. december 14. 17:00 óra
 
helyszíne:
 
az Önkormányzati Hivatal tanácsterme Csősz, Bartók B. u. 8.
 
 
A véleményezés módja: A Partnerségi rendelet szerinti Partnerek a www.csosz.hu honlapról letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatalban átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek az egyeztetési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot az Önkormányzat címére (8122 Csősz, Bartók B. u. 8.) vagy a csoszhivatal@datatrans.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.
 
 
A vélemények beérkezési határideje: 2017. december 22.
 
 
 
Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a Partnerségi rendelet alapján teszem közzé.
 
 
Együttműködésüket előre is köszönöm.
 
 
Csősz, 2017. december 06.
 
 
 
 
Földesi Gábor
 
polgármester


 
 
 
 
 
 
 
 
 
     - Csősz Község Honlapja 2020.-                                                                                -  Adatkezelési tájékoztó -                                                                             -Csőszi Média Központ- by hujberferi
  
 
 
 
 
Vissza a tartalomhoz