lap tetejére
Tartalomhoz ugrás
Felhőkép
Csőszi Húsvét
A VIDEÓKÉRT KATTINTÁS !
HÍREK INFORMÁCÍÓK
 

HIRDETMÉNY

Csősz Község
 
településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete
 
elkészítéséhez szükséges
 
partnerségi egyeztetési eljárás munkaközi tájékoztató szakaszáról
 
 
 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 16.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzatnak új településképi eszközöket kell létrehoznia: településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet.
 
A településképi arculati kézikönyv a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében készül és a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze.
 
A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség védelmére, valamint a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére vonatkozó követelményeket tartalmazhat.
 
 
 
Csősz Községi Önkormányzata a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetési eljárása munkaközi szakasza részeként jelen hirdetményt közzé teszi közterületen elhelyezett önkormányzati hirdető felületen, a www.csosz.hu honlapon közzétett hirdetmény útján,
 
továbbá
 
 
LAKOSSÁGI FÓRUMOT
 
tart, melynek időpontja:
 
2017. december 14. 17:00 óra
 
helyszíne:
 
az Önkormányzati Hivatal tanácsterme Csősz, Bartók B. u. 8.
 
 
A véleményezés módja: A Partnerségi rendelet szerinti Partnerek a www.csosz.hu honlapról letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatalban átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek az egyeztetési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot az Önkormányzat címére (8122 Csősz, Bartók B. u. 8.) vagy a csoszhivatal@datatrans.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.
 
 
A vélemények beérkezési határideje: 2017. december 22.
 
 
 
Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a Partnerségi rendelet alapján teszem közzé.
 
 
Együttműködésüket előre is köszönöm.
 
 
Csősz, 2017. december 06.
 
 
 
 
Földesi Gábor
 
polgármester


 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     - Csősz Község Honlapja 2018.-                                                                                                                                                                                                                             -Csőszi Média Központ- by hujberferi
 
 
 
 
 
 
Vissza a tartalomhoz