lap tetejére
Tartalomhoz ugrás
Felhőkép
A VIDEÓKÉRT KATTINTÁS !
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
A Kormány ismét célul  tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének,  valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, és az elvándorlás  visszaszorítását. Ezért meghatározta azokat a fontos alappilléreket,  melyek hozzájárulnak a nemzeti identitástudat fejlesztéséhez ezáltal  vonzóbbá téve a vidéki életet a lakosság számára. A program keretein  belül lehetőség nyílik önkormányzatok, egyházak és 2020-tól civil szervezetek számára széles körű fejlesztések megvalósítására, melyek hozzájárulnak a kistelepülések felzárkóztatásához és modernizálásához.

A Magyar Falu Program pályázatai több ütemben fognak megjelenni 2020-ban. Az egész program idén is 150 milliárd forint támogatást kapott,  amelyből 75 milliárd forint pályázati úton lesz elérhető az ötezer  főnél kisebb települések számára. A Kormány a közszolgáltatások  színvonalának emelését és a falusi életminőség javítását támogatja. Az önkormányzatokkal szemben nincs önerőelvárás, valamint az alacsonyabb adóerő-képességű települések előnyt fognak élvezni.

A pályázatok beadására hatvan nap áll rendelkezésre,  amelyeket 60, illetve 90 napon belül elbírálnak. A pozitív döntést  követően napokon belül elkészül a támogatói okirat, és szintén egy-két  napon belül a nyertes számlájára kerül az összeg. Az építési  munkálatokat a pályázóknak lehetőleg helyi kivitelezőkkel kell  megvalósítva. Gyopáros Alpár kormánybiztos elmondása szerint nyertes  pályázat esetén a következő hónap elsején kezdődhet a program, amit 12  hónapig finanszíroz az elnyert összeg, a kormány pedig a következő  években is szeretné folytatni a pályázatot.
A támogatás keretösszege: 150 milliárd Ft
A program keretein belül a Kormány 3 fő célterületet határozott meg:
 A közszolgáltatások fejlesztésére 75 milliárd forint áll rendelkezésre
 “Falusi csok” amely a vidéken maradást hivatott segíteni. A programra 25 milliárd forintot fordít a kormány
Mellékúthálózat fejlesztésére  további legalább 50 milliárd forint (A másik célterület a  mellékúthálózat fejlesztése, amely a három és több számjegyű utakat  érinti. Ott lehet a fejlesztéseknek része két számjegyű út is, ahol egy  rövid szakasz megújítása a faluból munkára járók közlekedését szolgálja.  Jelenleg is folynak a tárgyalások további 25 milliárd forintos  kormányzati támogatásról, amelyet szintén útfejlesztésre fordíthatnak  majd a kistelepülések)
Pályázók: Az 5.000 fő alatti települések
Magyarország 3.155 települése közül 2.887 ötezer fő alatti.  Ez azt jelenti, hogy a települések 90 százaléka ötezer lakosúnál kisebb  falu vagy kisváros, és ezekben él a magyar lakosság csaknem egyharmada,  több mint 3 millió ember. 101 város és 2786 község.
A tervek szerint idén 2.200-2.400 nyertes pályázatot hirdethetnek  a Magyar Falu Program keretében, és 60 napon belüli eredmény hirdetést  terveznek, azaz jó eséllyel még idén minden érintett településen  láthatók lesznek a fejlesztések.

A program pályázatai 2019-ben az alábbi célterületekre lehetett pályázni:
 • Szolgálati lakás
 • A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése
 • A nemzeti és helyi identitástudat erősítése
 • Orvosi rendelő
 • Orvosi eszközök
 • Orvosi szolgálati lakás
 • Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők fejlesztése
 • Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására
 • Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása
 • Óvodafejlesztés
 • Óvoda udvar
 • Önkormányzati tulajdonú utak felújítása
 • Polgármesteri hivatal felújítása
 • Temető fejlesztése
 • Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatás

A program pályázatai 2020-ben az alábbi célterületekre lehetett pályázni:
 • Orvosi eszköz
 • Orvosi rendelők fejlesztése
 • Orvosi szolgálati lakás
 • Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás
 • Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása
 • Közösségi tér ki -/átalakítás és foglalkoztatás (egyházi)
 • Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (önkormányzat)
 • Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés
 • Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése
 • A Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása
 • Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése
 • Iskolaépület felújítása
 • Óvodaépület felújítása
 • Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése
 • Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése
 • Szolgálati lakás felújítása, kialakítása
 • Faluházak felújítása
 • Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása
 • Építési telek kialakítása, közművesítés
 • Önkormányzati kerékpárút építése
 • Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése
 • Temetői infrastruktúra fejlesztése


NYERTES PÁLYÁZATOK :

2019:
2020:
       Kiírás kódszáma:                                                Kiírás címe:                                 Megitélt Támogatás összege:
     - Csősz Község Honlapja 20201.-                                                                                -  Adatkezelési tájékoztó -                                                                             -Csőszi Média Központ- by hujberferi
  
 
 
 
 
Vissza a tartalomhoz