lap tetejére
Tartalomhoz ugrás
Felhőkép
A VIDEÓKÉRT KATTINTÁS !
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelő családnak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 38.475, Ft.-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg gyermeket nevelő szülők esetében pedig a 41.325, Ft.–ot feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon (hasznosítható ingatlan, jármű, vagyon értékű jog) értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát (570.000,-Ft) vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000,-Ft). Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
 
   
 • utolsó havi nettó keresetről, illetve minden más egyéb jövedelemről (GYED, GYES, családi pótlék,      gyermektartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat,
 •  
 • őstermelő esetén az őstermelői igazolvány betétlapjának másolata,
 •  
 • külön élő szülők esetén a gyermek elhelyezése,vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés      tárgyában hozott bírósági és/vagy gyámhatósági határozat,
 •  
 • a szülők egyedülállóságát igazoló irat (jogerős bírósági végzés másolata, vagy erre vonatkozó      nyilatkozat)
 •  
 • a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos nagykorú gyermek esetén egészségi állapotára vonatkozó      igazolás,
 •  
 • nagykorú, középfokú oktatási      intézményben, főiskolán, egyetemen tanuló gyermek iskolalátogatási      igazolása.
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján jogosult a bölcsődés, óvodás, 1- 8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó intézményben elhelyezett (bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamos) gyermekek után az intézményi térítési díj 100 %- ának kedvezményként való biztosítására, középiskolai évfolyamokban az intézményi térítési díj 50%- ának kedvezményként való biztosítására. Akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában 6000,-Ft pénzbeli támogatás kerül folyósításra.

Az eljárás illetékmentes.
 
A kérelemhez szükséges formanyomtatvány letölthető innen.
 
 
Ügyintéző: Kiss Zsanett
        Telefon:06 22 587-010
   
     - Csősz Község Honlapja 20201.-                                                                                -  Adatkezelési tájékoztó -                                                                             -Csőszi Média Központ- by hujberferi
  
 
 
 
 
Vissza a tartalomhoz